Jak działamy?

Czego nauczy się zawodnik -
kwestie sportowe i społeczne + nauka

Funkcjonowanie w drużynie siatkarskiej to nie tylko kwestie sportowe. Oczywiście dla siatkarza podnoszenie umiejętności stricte siatkarskich to priorytet, dlatego też zawodnicy Gwardii Wrocław Academy, występujący w drużynach młodzieżowych, trenują codziennie. Przejście przez wszystkie kategorie wiekowe daje pewność, że żaden etap szkolenia nie został pominięty. Zawodnik po ukończeniu wieku juniora ma za sobą długą drogę, w trakcie której posiadł umiejętności techniczne i taktyczne, a także poznał tajniki przygotowania motorycznego. Niemniej jednak w rozwoju zawodnika równie ważne są kompetencje społeczne kształtujące cechy osobowości. Dzięki funkcjonowaniu w zespole, zawodnicy uczą się między innymi odpowiedzialności, systematyczności, pracy w grupie, a także znacznie lepiej niż rówieśnicy radzą sobie ze stresem. Zdając sobie sprawę z tego, że nie dla każdego wychowanka GWR Academy siatkówka będzie sposobem na życie, kładziemy nacisk na to, aby nie mniej poważnie niż sport traktowali naukę. Wielotorowy rozwój to zdecydowanie najlepsza droga do sukcesu.

Sekcja siatkówki mężczyzn funkcjonuje – jako nowy podmiot – od początku sezonu ligowego 2019/20. Kontynuując tradycje największego klubu siatkarskiego na Dolnym Śląsku. Od czerwca 2020 roku proponując zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązanie dla młodego, siatkarskiego narybku. Tym kierunkiem jest Gwardia Wrocław Academy, zrzeszająca najzdolniejszych siatkarzy z regionu, występujących w grupach młodzieżowych.

Ścieżka rozwoju - piramida szkoleniowa

Przed zawodnikami chcącymi dołączyć do GWR Academy jawi się przejrzysta ścieżka rozwoju. Trenerzy zespołu młodzików kładą szczególny nacisk na trening techniczny – na tym etapie to najważniejsza część treningu. Wraz z przejściem do kategorii kadeta coraz więcej czasu poświęca się na aspekt taktyczny. Zawodnicy o odpowiednich zdolnościach technicznym są już bowiem w stanie realizować określone założenia. Wiek juniora to ciągłe doskonalenie techniki i taktyki poparte mocniejszymi akcentami treningu siłowego. Takie przygotowanie ma pozwolić zawodnikom na jak najpłynniejsze przejście do wieku seniora i reprezentowanie Gwardii Wrocław w barwach pierwszego zespołu. Ambicją naszą i naszych zawodników jest to, by w trakcie trwania szkolenia na poziomie młodzieżowym jak najwięcej z nich trafiało do kadry narodowej swojego rocznika.

Wymagania stawiane wobec zawodników - wartości, zachowanie, przygotowanie do treningów, funkcjonowanie w grupie

“Sukces rodzi się w bólach” – to przysłowie nie jest przypadkowe. Za sukcesem każdego sportowca stoją setki lub tysiące godzin treningów, wiele wyrzeczeń i litry wylanego potu. Dlatego oczekujemy od naszych zawodników pełnego zaangażowania na każdym treningu, odpowiedniego przygotowania i stylu życia godnego sportowca. Cele pozasportowe zakładają równoległy rozwój kultury osobistej i kształtowanie osobowości zawodników. Chcemy, by nasi zawodnicy z szacunkiem odnosili się do siebie samych, trenerów, sędziów i przeciwników. By służyli za przykład innym.

Wspólne metody treningowe - cele stawiane trenerom, metodyka pracy, wartości, zachowanie

Praca trenerów jest pełna wyzwań. To oni odpowiadają za rozwój sportowy, ale także kształtują charaktery młodych zawodników. Dlatego kadra trenerska akademii Gwardii Wrocław to osoby o wysokich kompetencjach zawodowych i pedagogicznych. To właśnie oni w dużej mierze zaszczepiają w zawodnikach odpowiednie wartości i wzorce zachowań. Trenerzy Gwardii Wrocław stale rozwijają swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę, by mów w jak najlepszy sposób przygotować zawodników do stojących przed nimi wyzwań.

Wymagania wobec rodziców

Sukces łatwiej osiągnąć tym zawodnikom, którzy trenują z pasji do siatkówki. Tym, którzy na trening przychodzą z pozytywnym nastawieniem i z własnej woli. Mamy jednak świadomość, że w przypadku młodych osób to często rodzice początkowo zachęcają dzieci do uczestnictwa w treningach. Dlatego bardzo doceniamy rolę rodziców, którzy na przestrzeni lat udowodnili, że czują silną więź z klubem i mocno angażują się w życie akademii. Są wspaniałymi, oddanymi kibicami, na których zawsze możemy liczyć.

Dla dyrektorów

Akademię Gwardii Wrocław chcemy budować wraz z ludźmi, z którymi dzielimy pasję do siatkówki. Z ludźmi, którzy podobnie jak my uważają, że siatkówka to więcej niż sport. Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami podstawowymi i liceami, w których mogłyby powstać nowe klasy sportowe o profilu siatkarskim. Chcemy stworzyć możliwość dołączenia do Gwardii Wrocław Academy młodzieży z całego Wrocławia, niezależnie od miejsca zamieszkania.